Аналіз повітря

Незалежний центр лабораторних досліджень "Еталон" оснащений сучасним обладнанням для відбору проб повітря і проведення досліджень.

Висока кваліфікація фахівців, чітко налагоджена система контролю якості аналізу гарантують достовірність проведених досліджень.
– продукти горіння;
– леткі неорганічні речовини;
– леткі органічні розчинники (спирти, ефіри, органічні кислоти);
– пил (недиференційований за складом);
– бенз(а)пірен;
– солі важких металів;
– мікробіологічні показники.

Аналіз повітря, необхідний для визначення ступеня забруднення, виконання заходів з охорони довкілля, проводиться за такими напрямами:

Дослідження стану атмосферного повітря
Аналіз повітря на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) необхідний для:
- отримання дозволу на будівництво об'єкта або його введення в експлуатацію визначення меж санітарно-захисної зони нового підприємства;
- підтвердження меж СЗЗ. Передбачає взяття проб з певних контрольних точок на межах зони;
- скорочення меж СЗЗ. Для скорочення розміру санітарно-захисної зони підприємству необхідно надати обґрунтування: підтвердження безпеки та дотримання нормативів на межі СЗЗ, підкріплене інструментальними вимірами якості атмосферного повітря;
- періодичне проведення виробничого екологічного контролю.

Отримана інформація оформляється у вигляді протоколу, що містить результати аналізу та карту місцевості.

Дослідження повітря робочої зони (у т.ч. моніторинг на тривалий період)
Контроль хімічного та мікробіологічного забруднення повітряного середовища на робочих місцях у рамках виробничого контролю та проведення атестації робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічних нормативів.
Оскільки фізичні фактори виробничого середовища є одними з основних, наша лабораторія пропонує виконання інструментальних замірів фізичних факторів навколишнього середовища на робочих місцях.
Моніторинг стану довкілля буде цікавим підприємствам харчового спрямування в рамках системи НАССР.

Дослідження повітря житлових і громадських приміщень
Проводиться з метою виявлення підвищеної концентрації шкідливих речовин у житлових і громадських приміщеннях (квартирах, офісах, будинках, навчальних і медичних заклади тощо) та визначення ступеня негативного впливу.
Особливо може бути цікавим моніторинг протягом дня в окремих кімнатах (особливо в дитячих і спальнях). Дані про такий моніторинг допоможуть відрегулювати вологість і режим провітрювання, особливо в разі проблем зі здоров'ям.

Вимірювання концентрації забруднювальних речовин у промислових викидах підприємства
Проводяться вимірювання концентрації забруднювальних речовин у промислових викидах підприємства за широким спектром речовин і визначення аеродинамічних показників на джерелах викидів для розв'язання таких екологічних завдань:
– при інвентаризації викидів в атмосферне повітря з метою встановлення гранично допустимих викидів;
– при отриманні даних для аудиторів з верифікації парникових газів;
контроль дотримання нормативів ПДВ у рамках виробничого екологічного контролю на підприємстві;
– для оцінки стану та ефективності роботи пилогазоочисного обладнання підприємства та екологічних характеристик використовуваних на підприємстві технологій.

Інструментальні виміри фізичних факторів навколишнього середовища
Фізичні чинники довкілля, що діють на людину, вельми різноманітні й досить численні:
– вимірювання мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря в приміщенні) і атмосферного тиску
– розрахунок кратності повітрообміну
– вимірювання рівня освітленості (штучна освітленість, коефіцієнт природного освітлення КЕО)
– вимірювання рівня шуму
– вимірювання загальної та локальної вібрації
– вимірювання неіонізуючих електромагнітних випромінювань (напруженість електростатичного поля)
– вимірювання потужності дози гамма-випромінювання

Мета вимірювань:
– при введенні в експлуатацію об'єктів будівництва та реконструкції
виробничий контроль на робочих місцях, у т.ч. для проведення атестації робочих місць
– екологічний моніторинг на межах санітарно-захисних зон підприємств
– у межах отримання ліцензії на певний вид діяльності (медичні організації, перукарні, освітні заклади тощо)
– для санітарно-епідеміологічної оцінки на території, у приміщеннях житлових і громадських будівель Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Переваги

Чому обирають нас?

Integration icon

У 2020 році компанію визнано найкращою у своїй сфері

КВЕД Технічний контроль та аналіз
Integration icon

Понад 1500 задоволених клієнтів по всьому світу

Надаємо послуги в більш ніж 100 країнах
Integration icon

80% співробітників працюють у цій сфері понад 7 років

Залучено найкращих фахівців країни
Наші контакти

Звʼяжіться з нами

Наша команда буде рада вам допомогти.